Akcja TAŃCZYMY PEŁNĄ PIERSIĄ w Łodzi

Screen Shot 2015-08-13 at 22.33.48

Na akcję TAŃCZYMY PEŁNĄ PIERSIĄ w Łodzi zaprasza Project Salsa!
Szkoła tańca udostępniła Fundacji bezpłatne wejściówki i karnety na indywidualne lub grupowe zajęcia salsy dla Pań po operacji piersi, jak również na spotkania z psychologiem i wykłady żywieniowe.

Przypominamy, że akcja TAŃCZYMY PEŁNĄ PIERSIĄ skierowana jest do Pań po operacji piersi, które tańcząc salsę pod okiem specjalnie przeszkolonych instruktorów, mogą jednocześnie ćwiczyć odpowiednie mięśnie klatki piersiowej.

W Łodzi zajęcia odbywają się w szkole tańca Project Salsa przy ul. Gdańskiej 57a, a od 04.09 al. Stuga 66 /
Jeżeli chcesz dołączyć do naszej akcji w Łodzi – napisz do nas (fundacjapelnapiersią@gmail.com) – pomożemy wybrać najlepszą formę zajęć dla Ciebie.

Dziękujemy Project Salsa za wspieranie akcji naszej Fundacji!